Nimikkolähetit

ja nimikkokohteet

Kuten Safarikuoro tekee lähetystyötä musiikillaan, myös eri puolilla maailmaa

lähetystyöntekijät toimivat omassa ammatissaan mm. opettajina ja sairaanhoitajina levittäen kristillistä uskoa ja tehden kehitysyhteistyötä, joka liittyy talouskehityksen, lukutaidon, koulutuksen, terveydenhuollon ja ihmisten elinolosuhteiden kehittämiseen ja parantamiseen.

Lähetystyö perustuu kristinuskossa Jeesuksen Matteuksen evankeliumissa antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Marja Alastalon työ Botswanassa

Marja Alastalo on Suomen Lähetysseuran lähetti Botswanan Francistownissa ja työskentelee SLS:n Botswanan ja Namibian kirkollisen työn koordinaattorina.

Botswanan ev.lut. kirkko toimii pitkälti vapaaehtoisten seurakuntalaisten varassa ja tekee työtä mm. syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi AIDS-epidemian keskellä. Noin kolmasosa kansasta on hiv-positiivista. 

Marja Alastolo on Safarikuoron nimikkolähetti ja tuemme hänen työtään Opettajain Lähetysliiton kautta. 


Maunin kirkon katto, Botswana 

Safarikuoro matkasi konserttimatkalle Botswanaan 2016. Pohjois-Botswanassa sijaitsevassa Maunissa konsertoidessa havaittiin, että Maunin luterilaisen kirkon katto oli romahtamaisillaan. Katon kuntoonlaitto oli välttämätön, sillä vettä oli päässyt sisäkaton rakenteisiin ja kattolevyt olivat putoamaisillaan. Safarikuoro ryhtyi hankkeeseen ja näin Maunin kirkon katto, sekä kirkon sähköt sekä valaistus uusittiin. 


Safari-kaivo Malawissa

Safarikuoro on osallistunut hankkeeseen kaivon rakentamiseksi Sydän Malawissa ry:n kautta. Malawilaisen kyläyhteisön jäsenet saavat nyt puhdasta juomavettä käyttöönsä vuonna 2018 valmistuneesta kaivosta, joka nimettiin suurimman yksittäisen lahjoittajan mukaan Safari-kaivoksi. 

Noin 2,2 miljardilta ihmiseltä maailmassa puuttuu puhdas vesi. Likaisen veden aiheuttamat sairaudet tappavat enemmän ihmisiä kuin sodat. Pula puhtaasta vedestä koskettaa erityisesti maailman köyhimpiä. 

Paikoissa, joissa vedestä on pulaa, naiset tekevät yli 70 prosenttia vedenhakumatkoista ja siihen kuluu niin paljon aikaa, että moni tyttö ei ehdi kouluun.

BUSH Pulse Rocording  Studio, Gaborone, Botswana

Safarikuoro on tukenut Gaboronen Luterilaisen kirkon, The Good Sheperd katedraalin BUSH Pulse Recording studion perustamista. 

Studiossa tuotetaan mm. radiomainoksia nimeltä Jingles, sekä videoissa käytettäviä Foley-tehosteita. Studiossa tallennetaan myös Botswanan evankelisluterilaisen kirkon musiikkiryhmien livekonsertteja ja tuotetaan levyjä. Ulkopuolisten tilaamilla mainostuotannolla tuetaan kirkon toimintaa. Studion toimintaa vetää kirkon musiikkityöstä vastaava Albert Johannes Mosime.